CNC Kateri se najvise koriste u Industrijihttps://marcom-plast.rs/wp-content/uploads/2018/07/masine-za-secenje-BR-320-PL.jpg

Istovremena upotreba raznih materijala koji se obrađuju sečenjem je običajena tema u mnogim industrijskim sektorima: automobilskoj industriji, tekstilnoj industriji, drvnoj industriji ili rerklamnoj industriji. Ovo predstavlja izazov za mnoge proizvođače mašina za sečenje, jer se materijali razlikuju u njihovim fizičko-hemijskim i tehničkim karakteristikama.
Po potrebama naših klijenata konstruisali smo mašinu koja može da seče različite vrste materijala.
Ovo je razlog zašto kompanija Balacchi, koja ima dugogodišnje iskustvo u korišćenju CNC mašina, nudi novu liniju automatskih CNC mašina za sečenje.

Balacchi mašine za sečenje karakteriše nova precizna tehnologija sečenja koja omogućava lako rukovanje različitim vrstama materijala. Različite širine, dužine i oblici se lako mogu dobiti na najširem spektru materijala uključujući tkanine, kožu, karbon i trave, pene, akril ili karton.