LQS – Leister Quality System

Leister sistem kvaliteta (LQS) omogućava vam da sastavite kompletnu dokumentaciju o kvalitetu za sve aspekte vaših zavarivačkih radova. Svaki zavareni spoj možete dokumentovati kao tabelu, grafiku ili čak sliku prikaza kretanja mašine sa GPS koordinatama. GEOSTAR G7 / G5 LQS pruža sve prednosti najsavremenije tehnologije.

LQS sistem je izuzetno praktičan kod snimanja zadatih parametara gde sa lakoćom možete pratiti promene prilikom zavarivanja (napon, brzina, temperatura, pritisak) putem myLeister aplikacije i na osnovu tih promena možete saznati gde je nastao problem u opsegu od svega nekoliko metara zahvaljujući integrisanom GPS prijemniku.

Protokoli za zavarivanje
Jednostavno kreiranje DVS izveštaja
Intuitivno arhiviranje podataka
Automatska sinhronizacija na cloud-u
Zaštita od gubitka i falsifikovanja
Snimanje mesta zavarivanja pomoću GPS-a
Wi-Fi tehnologija
Automatsko prepoznavanje uređaja
Administrirajte do 50 uređaja po nalogu
Interno skladištenje podataka sprečava gubitak podataka