Postoji veliki spektar Leister dizni koje možete koristiti na fenovima tipa TRIAC S / PID / ST / AT.

U zavisnosti od oblasti primene, zavisiće i pravilan odabir dizne.