Valjci i igle za ispitivanje

Valjci i igle za ispitivanje i njihova upotreba odgovarajućeg valjka je veoma bitna kako bi zavareni spoj bio postojan i pouzdan dok se dokaz o kvalitetu zavarenog spoja ispituje našim uređajima koji su obavezni deo svakog seta za zavarivanje krovnih membrana, ceradnih platna, plastike i podova.