Varenje plastike

Varenje plastike sa Leister-om obrađeni delovi od termoplasta se nerazdvojno međusobno spoje kombinacijom termičke energije i pritiska. Centralni faktori su brzina zavarivanja i dužina procesa zavarivanja.

Plastično zavarivanje se koristi u mnogim područjima: Za obradu cerade i plastičnih zaptivnih listova, na krovu, u zemljanim radovima, hidrauličnom inženjerstvu ili izgradnji tunela, za podne obloge, popravke vozila i izgradnju opreme.

Plastična izrada sa Leisterom
Lako i efikasno