Igla za ispitivanje vara

OPIS

138.314 – Igla za ispitivanje vara

Najviše se koristi za ispitivanje zavarenih spojeva prilikom izolacije krovnih membrana, tunela, veštačkih jezera, deponija…