SC-5 CC

KapacitetPritisakMaksimalni nadpritisakSnaga motora
50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz
SC 82,9 m³/h150 mbar / 25,5 mbar0,1 bar0,09 kW
KATEGORIJE

OPIS

SC 5CC je DC suva krilna vakuum pumpa razvijena za upotrebu za one industrijske primene koje zahtevaju rad bez ulja u skučenom, ali dovoljno provetrenom prostoru. 24V DC motor je opremljen eksterno dostupnim konektorom i držačem četkice, što olakšava povezivanje i održavanje; štaviše, motor je opremljen sa uređajem za zaštitu od smetnji (u skladu sa 2004/108/CE – EMC direktivom).

Nominalni kapacitet: 5 m3/h / 2,9 CFM

Pumpa SC 5CC uključuje FKM zaptivku postavljenu da obezbedi hermetičko zaptivanje i dugo vreme rada. Pumpa SC 5CC može da radi i kao kompresor.

Pumpa SC 5CC dolazi sa:

• Nepovratni ventil na ulazu

• Prigušivač na izlazu

• Telo rotora i pumpe je NPO tretirano da izdrži oksidaciju

Glavna polja aplikacije:
vakuum mašine za podizanje nemagnetnih predmeta kao što su aluminijum, staklo, mermer; uzorkovanje i analiza zagađivača.

Glavna polja primene:

Životna sredina          Staklo, kamen, drvo               Medicina                    Štampa i papir             Hrana i pića

                                              

Ambalaža                  Plastika, guma, epoksid           Vazdušni konvejeri