SC 8

KapacitetPritisakSnaga motora
50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz
SC 88 m³/h / 9 m³/h150 mbar 0,25 kW /  0,3 kW
KATEGORIJE

OPIS

Dizajn SC 8 suve krilne vakuum pumpe su odraz najnovije proizvodne tehnologije koje DVP primenjuje na suve/bezuljne pumpe.

Pumpa SC 8 je razvijena za upotrebu za one industrijske primene koje zahtevaju rad bez ulja u ograničenom ali dovoljno provetrenom prostoru, a može da radi i kao kompresor.

Nominalni kapacitet: 8 – 9 m3/h / 5,3 CFM

Pumpa SC 8 je opremljena sa:

• Prigušivač na izlazu

• Rotor, telo pumpe i poklopac su NPO tretirani da izdrže oksidaciju

Glavna polja aplikacije:
hrana i piće, građevinska industrija, ambalaža, plastika, guma, smola, analitičko polje, štamparija, industrija papira, sito štampa, prese za drvo, mašine za usisno dizanje, uzorkovanje i analiza zagađivača.

Glavna polja primene:

Životna sredina          Staklo, kamen, drvo               Medicina                    Štampa i papir             Hrana i pića

                                             

Ambalaža                  Plastika, guma, epoksid           Vazdušni konvejeri