SC 8CC

KapacitetPritisakSnaga motora
50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz
SC 8CC8 m³/h150 mbar 0,28 kW
KATEGORIJE

OPIS

Dizajn SC 8CC DC suve krilne vakuum pumpe sa lopaticama je odraz najnovije proizvodne tehnologije koje DVP primenjuje na bezuljne pumpe. Pumpa SC 8CC je razvijena za upotrebu za one industrijske primene koje zahtevaju rad bez ulja u ograničenom ali dovoljno provetrenom prostoru, a može da radi i kao kompresor. 24V DC motor je opremljen eksterno dostupnim konektorom i držačem četkice, što olakšava povezivanje i održavanje; šta više, motor je opremljen sa uređajem za zaštitu od smetnji (u skladu sa 2004/108/CE – EMC direktivom).

Nominalni kapacitet: 8 m3/h / 4,7 CFM

Pumpa SC 8CC se isporučuje sa:

  • Prigušivačem na izlazu
  • Rotor, telo pumpe i poklopac su NPO tretirani da izdrže oksidaciju

Glavna polja aplikacije:
hrana i piće, građevinska industrija, ambalaža, plastika, guma, smola, analitičko polje, štamparija, industrija papira, sito štampa, prese za drvo, mašine za dizanje vakuumom, uzorkovanje i analiza zagađivača.

Glavna polja primene:

Životna sredina          Staklo, kamen, drvo               Medicina                    Štampa i papir             Hrana i pića

                                             

Ambalaža                  Plastika, guma, epoksid           Vazdušni konvejeri