VF zavarivačka mašina za cerade BR10 PT1200

OPIS

Balacchi BR10 PT1200

VF zavarivačka mašina za cerade (snage od 10 do 20 KW). Glavna prednost joj je veliki C sa velikim prostorom iza alata za zavarivanje kako bi se pravili široki šavovi na velikim proizvodima. Njen sto za zavarivanje je opremljen zaobljenim drvetom, kako bi se rukovaocu olakšao rad sa materijalom. Balacchi BR10PT1200 se može opremiti različitim dodacima, kao što su laseri, daljinska kontrola, sistem za lakšu zamenu elektroda, svetlo, itd.