Suve krilne vakuum pumpe

Rotor na ovim pumpama poseduje žlebove u koje su umetnute lopatice. Zbog centrifugalne sile, tokom rotacije, lopatice se guraju u kontakt sa telom cilindra, stvarajući bliske prostore koji povećavaju njihovu zapreminu izvlačeći vazduh iz kontejnera koji treba da se isprazni izbacujući ga kroz „ izlazni kanal“ . Suve krilne vacuum pumpe mogu da rade neprekidno i na atmosferskom pritisku i pri najvećem vakuumu. Međutim, ne mogu se koristiti kada usisni vazduh sadrži vlagu, ulje ili druge tragove tečnosti.

Sve verzije se mogu koristiti i kao kompresori.

Glavna polja primene:

Životna sredina          Staklo, kamen, drvo               Medicina                    Štampa i papir             Hrana i pića

                                             

Ambalaža                  Plastika, guma, epoksid           Vazdušni konvejeri