Uljne krilne vakuum pumpe sa rotacionim krilcima se koriste kada ulazni vazduh može da sadrži vlagu ili kada je potreban bolji konačni pritisak. Ove pumpe mogu raditi kontinuirano u određenim opsezima pritiska, ili mogu biti povezane sa posudama koje se prazne, čija je zapremina odgovarajuće veličine za brzinu protoka pumpe. Ne preporučuje se dugotrajna upotreba na atmosferskom pritisku.

Podmazivanje ovim pumpama omogućava da usisavaju vodenu paru. Da bi se izbegla kondenzacija vodene pare, uljne krilne vakuum pumpe su opremljene gasnim balastom, sistemom koji uvodi vazduh u fazi kompresije i menja pritisak zasićenja pare čime se izbegava kondenzacija. U verziji VR pumpe sistem balasta gasa je poboljšan i ojačan.

 

Glavna polja primene:

Građevinarstvo      Staklo, kamen, drvo            Medicina                 Ambalaža

                     

Štampa i papir        Prehrambena industrija     Industrijsko čišćenje