Mašina sa klinom za zavarivanje Comet USB

OPIS

Comet USB

Ovo je vrlo kompaktna mašina za primenu sa najvećim opterećenjem. Malo kućište je posebno projektovano za
upotrebu na deponijama, rudnicima i tunelima. Izrada dokumentacije je izuzetno pojednostavljena: COMET USB
memorijski sistem je projektovan za upotrebu na gradilištu. Pošto ova mašina sa klinom za zavarivanje snima sve
relevantne podatke zavarivanja, prenos podataka je puka formalnost.

• Digitalni prikaz pritiska zavarivanja
• Kompletan zapis svih relevantnih podataka zavarivanja.
• USB memorijski sistem projektovan za upotrebu na gradilištima
• Lak transfer podataka