Ručni alat za usecanje žljebova

OPIS

106.966 – Ručni alat za usecanje žljebova

Alat služi za usecanje žljebova a unutar drvene drške se nalaze rezervni nožići.