Ugaoni ručni alat za ekstruziono zavarivanje

OPIS

153.009 – Ugaoni ručni alat za ekstruziono zavarivanje