Ekstruderi

Najjednostavniji moguć rad zahvaljujući optimalnoj ergonomiji i veoma tankom dizajnu. Svojom dužinom od 690 mm i uskum oblikom, Fusion 3 omogućava ugodan rad čak i na podu. Idealan je za korišćenje u deponijama. Zavarivanje plastike sa Leister-om obrađeni delovi od termoplasta se nerazdvojno međusobno spoje kombinacijom termičke energije i pritiska. Centralni faktori su brzina zavarivanja i dužina procesa zavarivanja. Plastično zavarivanje se koristi u mnogim područjima: Za obradu cerade i plastičnih zaptivnih listova, na krovu, u zemljanim radovima, hidrauličnom inženjerstvu ili izgradnji tunela, za podne obloge, popravke vozila i izgradnju opreme.
Plastična izrada sa Leisterom. Lako i efikasno.

LEISTER FUSION 2
WELDPLAST S2 Leister