Pojedinačne membrane se obično postavljaju tako da se preklapaju. Leister poseduje odgovarajući alat za zavarivanje svih ovih materijala. Pored mašina za zavarivanje, za više detalja dostupni su različiti alati za zavarivanje sa odgovarajućim diznama i uređajima za ispitivanje šablona za zavarivanje.

2-7 PVC Waterproofing Membranes
3-7 PVC Waterproofing Membranes
4-7 PVC Waterproofing
5-7 PVC Waterproofing Membranes
6-7 PVC Waterproofing
7-7 PVC Waterproofing Membranes
Leister BITUMAT
Leister UNIROOF E
Leister Varimat 'V2' Kit
PVC Außenecke
PVC Innenecke
PVC Verschweißung 2
Single Ply Roof Membrane