Duvalica ASO

FrekvencijaHz50 60
Protok vazduha (20 °C ) l/min1350015900
Statički pritisak kPa1.62.4
Maks. temperatura okoline °C6060
Maks. temp. ulaznog vazduha °C200200
Nivo buke dB(A)7070
Zašt. životne sredine (IEC 60529)IP 54IP 54
Spoljni preč. ulaza za vazduh mm∅ 134∅ 134
Spoljni preč. izlaza za vazduh mm∅ 90∅ 90
Masa kg15.015.0
Oznaka o usaglašenosti22
Zaštita klase l11
KATEGORIJE Oznaka:

OPIS

ASO: Gigantska duvalica.

Na 60 Hz, ASO daje 15900 l/min. Kada se koristi sa odgovarajućom dodatnom opremom može da snabdeva
vazduhom nekoliko Leister grejača paralelno.