Duvalica MONO 6 SYSTEM

Frekvencija Hz 50 / 60
Protok vazduha (20ºC) l/min 250 – 600
Statički pritisak kPa 3.6
Maks. temperatura okoline °C 60
Spoljni preč. izlaza za vazduh mm ∅ 38
Masa sa kablom dužine 3 m kg 1.0
Oznaka o usaglašenosti 2
Zaštita klase II 4
KATEGORIJE Oznaka:

OPIS

MONO 6 SYSTEM: Kompaktan, sa visokim performansama.

Uprkos svojoj maloj veličini, novorazvijena MONO 6 SYSTEM duvalica nastavlja da impresionira zapreminom vazduha
od 600 l/min. Jedna od novih mogućnosti je podešavanje zapremine vazduha, bilo na samom uređaju, bilo upotrbom
“e-drive” jedinice, ili putem eksternog interfejsa. Kao rezultat toga, ova duvalica se može savršeno prilgoditi
svakom zahtevu. Sa svojim motorom bez četkica, koji ne zahteva održavanje, pogodan je za kontinualan rad.