Kontroler i interfejs DSE

OPIS

Kontroleri i interfejsi: Pametne kombinacije

Naši grejači vazduha bez elektronike se mogu kontinualno kontrolisati eksterno koristeći DSE trofazni kontroler.
Temperatura vazduha se takođe može precizno kontrolisati koristeći KSR DIGITAL kontroler temperature