Regulator temperature KSR

OPIS

Regulatori temperature : Majstori preciznosti

Leister regulatori temperature služe za kontrolu temperature grejača vazduha i dvalica toplog vazduha. Ovi regulatori
su savršeno upareni sa našim Leister uređajima i lako se i brzo montiraju. Sadrže digitalni displej za željenu/trenutnu
temperaturu i dva programabilna izlaza za alarme