Leister – 150.720 – Zašiljena igla sa manometrom za ispitivanje test vara

OPIS

150.720 – Zašiljena igla sa manometrom za ispitivanje test vara

150.142 – Rezervna igla