Mašina za zavarivanje plastike SEAMTEK 900 AT

VeličinaJedinicaVrednost
NaponV230
SnagaW4500
Brzinam/min0,1 – 30
Temperatura*C120-700
Težinakg238 osnovno

268 sa dodacima

Širina zavarenog spojamm8-64

 

OPIS

Seamtek 900 AT: Nova generacija

Inteligentna konstrukcija SEAMTEK 900 AT čini praktično svaki mogući vid zavarivanja. Zahvaljujući dobro
promišljenom sistemu sa više ruku, mašina se može postaviti za rad u specifičnoj aplikaciji za rekordno brzo
vreme. Veliki izbor različitih valjkova, dizni i vođica garantuje maksimalnu fleksibilnost. Intiutivni sistem operacija
korisničkog interfejsa se odvija celokupno preko touchscreen-a i dozvoljava jednostavna podešavanja
predefinisanih parametara.

 

• Sistem sa više dodataka garantuje veću fleksibilnost
• Parametri zavarivanja su digitalno regulisani
• Intuitivni korisnički interfejs
• Tih u radu
• Test mod za brzo određivanje parametara
• Točkovi i vođice se mogu brzo zameniti
• Bez održavanja i izdržljiv