Uniroof 700 – nova dimenzija zavarivanja

Kompaktna mašina za automatsko zavarivanje krovova UNIROOF 700 razvijena je u Leister Technologies AG, Švajcarska. Pogodan za zavarivanje termoplastičnih PVC i TPO hidroizolacionih membrana na ravnim krovovima kao i na kosim krovovima do 30 stepeni.

Uniroof 700
Zavarivanje PVC i TPO membrana

Opremljen je Leister sistemom kvaliteta (LQS) dajući izolaterima kontrolu ključnih parametara zavarivanja (temperatura, protok vazduha i brzina) i dokumentuje kvalitet zavarenog spoja putem izveštaja. Ova usluga se naziva „LQS Roofing“ i može se koristiti preko aplikacije myLeister na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu.

Uniroof 700 LQS
LQS sistem praćenja parametara

Uniroof 700 zbog svoje konstrukcije i patentiranim sistemom pokretne osovine omogućava zavarivanje blizu ivice i čak na samoj ivici u nekim slučajevima tako da korisnik ne mora ručno da vrši zavarivanje membrane.

Zavarivanje blizu ivice do 100mm

Prvi put je u mašinu implementiran sistem za pomoć pri zavarivanju (Welding assistant tzv. „Nadzorni pomoćnik“) koji prati proces zavarivanja i upozorava korisnika ako napusti područje zadatih parametara kako bi sprečio nastajanje eventualnog propusta tj. loše zavarenog spoja.

Prikaz alarma na Uniroof 700

Posle dugog testiranja i ispitivanja, mašina je dobila novi dizajn dizne koja sa svojom većom površinom prijanjanja omogućava bolji zavareni spoj. Konstruktori su se trudili da zadrže širinu spoja od 40mm, a sa novim rasporedom otvora za vazduh dobiju bolje predgrevanje membrane.

Novi dizajn dizne za Uniroof

Sa svojim nenadmašnim prednostima kao što su Leister sistem kvaliteta (LQS), „Nadzornim pomoćnikom“ za zavarivanje i novim dizajnom dizne, mašina postavlja standard u industriji krovova. Švajcarski kvalitet, nove tehnlogije, uloženo vreme i novac opravdavaju poziciju Leister-a kao lidera u proizvodnji mašina za zavarivanje membrana.