Bloveri / Duvaljke
Mali vrtlozi vazduha stvoreni centrifugalnom silom i rotacijom vuku lopatice od usisa ka odvodu. Nemaju delove koji su u kontaktu, tako da duvaljke ne zahtevaju rutinsko održavanje, ali pošto se usisni vazduh koristi i kao rashladni fluid, mogu da rade neprekidno samo u određenim opsezima pritiska. Da bi se sprečilo oštećenje motora, neophodno je ugraditi ventile za ograničavanje vakuuma i pritiska.

Sve verzije se mogu koristiti kao kompresori. Kada se koristi kao kompresor, izlazni tok je čist i bez pulsiranja.

 

Glavna polja primene:

Životna sredina         Vazdušni konvejeri