CC-100 / CC-140

KapacitetPritisakSnaga motora
50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz50 Hz / 60 Hz
CC-100100 m³/h / 115 m³/h1,3 bar / 1,1 bar4 kW / 4,5 kW
CC-140130 m³/h / 150 m³/h1,3 bar / 1,2 bar5,5 kW / 6,6 kW
KATEGORIJE

OPIS

Rotor na ovim pumpama poseduje žlebove u koje su umetnute lopatice. Zbog centrifugalne sile, tokom rotacije, lopatice se guraju u kontakt sa telom cilindra, stvarajući bliske prostore koji povećavaju njihovu zapreminu izvlačeći vazduh iz kontejnera koji treba da se isprazni izbacujući ga kroz „ izlazni kanal“ . Suve krilne vacuum pumpe mogu da rade neprekidno i na atmosferskom pritisku i pri najvećem vakuumu. Međutim, ne mogu se koristiti kada usisni vazduh sadrži vlagu, ulje ili druge tragove tečnosti.

Sve verzije se mogu koristiti i kao kompresori.

Glavna polja primene:

Životna sredina          Staklo, kamen, drvo               Medicina                    Štampa i papir             Hrana i pića

                                             

Ambalaža                  Plastika, guma, epoksid           Vazdušni konvejeri